1. کامران داوری , هاشم درخشان , سیدمجید هاشمی نیا , علی نقی ضیائی , حفاظت از ذخایر استراتژیک آب زیرزمینی لازمه دستیابی به توسعه ‏پایدار , دومین کنفرانس پدافند غیر عامل و پیشرفت پایدار , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 2. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , ارائه معادله دبی اشل ساده برای سرریزهای جانبی کنگرهای با زوایا مختلف در یک بازشدگی - ثابت , سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۹
 3. فاطمه عطارزاده , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , مقایسه مدل مقیاس زیر‌شبکه اسماگورینسکی-لیلی در روش شبیه سازی گردابه‌های بزرگ (LES) با مدل‌های RANS برای شبیه‌سازی جریان بر روی سرریز جانبی کنگره‌ای , کنفرانس ملی روشهای عددی در مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲/۱۲
 4. شیما تاج آبادی , بیژن قهرمان , علی نقی ضیائی , مقایسه دو نگرش متفاوت فاصله ی دو مجموعه بر ریزمقیاس سازی فراکتالی درجه حرارت (مطالعه موردی: مشهد) , اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۰۹
 5. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تئوری خودمانایی و روابط تعیین دبی دریچه های کشویی با لبه استوانه ای , اولین همایش ملی سازه های آبی و آبیاری , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 6. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , تعیین رابطه دبی اشل در دریچه های کشویی با انتهای استوانه ای , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاوردهای نوین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 7. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , پیشبینی پارامترهای شکست سد خاکی و پهنه بندی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای BREACH GUI ، HEC-RAS و Arc Map )مطالعه موردی سد تبارکآباد( , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 8. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , کاربرد توابع چنذ متغیره در تخمین پارامترهای شکست سذهای خاکی , همایش ملی مهندسی عمران کاربردی و دستاورهای نوین , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۲/۰۱
 9. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , علی نقی ضیائی , حجت رضایی پژند , مدل سازی شکست سد خاکی و روندیابی سیلاب ناشی از آن با استفاده از مدلهای Breach , Hecras , پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 10. علی ربیعی مقدم , سعیدرضا خداشناس , محمدرضا اکبرزاده , علی نقی ضیائی , مقایسه و ارزیابی هیدرولیک جریان در دریچه های خودکار فلپ کلاسیک و فلپ اصلاح شده در شرایط جریان آزاد , اولین همایش ملی آبیاری و بهره¬وری آب , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۰
 11. علی اصغر بهشتی , علی نقی ضیائی , منحنی تشخیص شرایط جریان برای دریچه کشویی با انتهای استوانه ای , کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
 12. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , الگوهای جدید چند متغیره برای برآورد دبی اوج ناشی ازشکست سدهای خاکی , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
 13. مهسا نوری , سعیدرضا خداشناس , حجت رضایی پژند , علی نقی ضیائی , برآورد عرض متوسط شکست سدهای خاکی در دو حالت پدیده ایجاد لوله و روگذری با الگوهای آماری چند متغیره , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development 18 &19 December 2013, Tabriz , Iran , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۹/۲۷
 14. میلاد خواستاربروجنی , حسین صمدی بروجنی , کاظم اسماعیلی , علی نقی ضیائی , بررسی آزمایشگاهی تاثیر پساب شهری بر غلظت تعادلی رسوبات چسبنده با استفاده از فلوم دوار , نهمین سمینار بین المللی رودخانه , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۳
 15. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , کاظم اسماعیلی , حسین انصاری , رضا رستمی جونقانی , بررسی پارامترهای موثر در روش نوین آبگیری از جریان زیر سطحی رودخانه با محیط متخلخل و شبکه زهکشی , یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۸/۱۶
 16. طیبه احمدی , علی نقی ضیائی , علی رسولزاده , کامران داوری , برآورد تغذیه ی آب زیرزمینی دشت نیشابور به روش نوسانات سطح ایستابی (WTF ) , سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۶/۲۰
 17. علی بیحقی کندری , علی نقی ضیائی , سعیدرضا خداشناس , حامد زاهدی خامنه , شبیه سازی سریز جانبی کنگره ای در کانال مستطیلی با استفاده از Fluent , نهمین کنگره بین المللی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
 18. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , مدل سازی عددی الگوی جریان و بررسی پارامترهای هیدرولیکی در شیب شکن قائم با شیب معکوس کف در پایاب , نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۱۹
 19. سیدحسین رجائی , کاظم اسماعیلی , علی اکبر عباسی , علی نقی ضیائی , بررسی روند تغییرات نفوذپذیری سطحی خاک در شبکه‌ی پخش سیلاب بر آبخوان جاجرم , پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب وخاک , تاریخ: ۱۳۹۰/۱۲/۰۹
 20. رامین منصوری , علی نقی ضیائی , شبیه سازی عددی دو بعدی الگوی جریان در شیب شکن قائم با در نظر گرفتن شرایط مرزی و شبکه بندی مختلف , ششمین کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶
 21. معین آصفی , علی نقی ضیائی , شبیه سازی عددی دو بعدی پرش هیدرولیکی روی سطوح شیبدار معکوس همراه با پله در انتها با نرم افزار FLUENT , ششمین کنگره ملی عمران , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۲/۰۶